уторак, 13. октобар 2020.

 Почетак школске године у нашој школи имали су и ученици ош "Бранко Радичевић" због реновирања школе. Наставу су у  нашој школи похађали  ученици нижих разреда.

   У оквиру Дечије недеље они су посетили просторије школске библиотеке и упознали се са начином рада библиотеке, књижним фондом и правилима понашања у библиотеци.

   Ученици ове школе добили су прилику да користе библиотечки фонд наше школе уз поштовање свих прописаних правила.